Reklamace

Poučení o právu na uplatnění reklamace

 

1. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

1.1. Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

 

1.2. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

1.3. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

1.4. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

1.3. Pro účely uplatnění reklamace musíte o svém právu z vadného plnění této smlouvy informovat společnost Tocom, Petr Toula se sídlem Litoměřická 76, Vrbice 41164, identifikační číslo: 65600568 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro uplatnění reklamace viz.níže, není to však Vaší povinností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formulář pro uplatnění reklamace

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej k nám pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky spolu s reklamovaným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                    www.tocom.cz

Společnost:                                     Petr Toula

Se sídlem:                                       Litoměřická 76, Vrbice 41164

IČ/DIČ:                                             65600568

E-mailová adresa:                          pe.tou@seznam.cz

Telefonní číslo:                               725 119 343

 

Odesílatel (kupující):

Oznamuji, že tímto uplatňuji reklamaci o nákupu tohoto zboží:

 • Název zboží:
 • Popis závady:
 • Požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněžních prostředků apod.):

 

 • Datum objednání:
 • Datum obdržení:
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky v případě vrácení peněžních prostředků prosím vrátit tímto způsobem (v případě převodu na účet prosíme o uvedení čísla účtu):
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

 

V …......................, Dne …......................

 

Podpis: ______________________________________

                     …......................

         Jméno a příjmení spotřebitele